e肚仔 

外賣自取電子平台

搵食艱難   靠自己  安安樂樂食番餐

立即下載e肚仔,即享$50迎新優惠!
e肚仔亦會定期與不同餐廳合作,推出特別餐飲優惠!

$50

著數優惠 畀您當錢使